[NUUG kart] Vei på rekkehusfelt

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Aug 20 00:22:04 CEST 2007


Håkon Enger wrote on 19.08.2007 22:13:45:

> On Sun, 19 Aug 2007, Espen Talberg wrote:
> 
> > Det er greie argumenter for begge måtene å tagge slike gater på synes
> > jeg. Begge fungerer. Derimot heller jeg mot highway=residentail dersom
> > veien har et navn, og ser bort i fra om veien er privat eller ikke.
> 
> Vel, jeg heller mot highway=service for private veier og residential for 

> kommunale. Siden vi allerede spesifiserer at primary betyr riksvei og 
> secondary betyr fylkesvei mener jeg det er det som passer best inn i det 

> etablerte systemet. Navn kan spesifiseres uavhengig av veitype.
> 

I utgangspunktet synes jeg det er mer riktig å tagge etter veistandard enn 
etter om veien er privat eller kommunal.  En annen sak er at det ofte kan 
være vanskelig å vite om den er privat eller kommunal for den som tegner 
kartet.

Det viktigste tror jeg bare er at vi blir enige og gjør dette likt.

Etter å ha latt det synke litt heller jeg til å bruke highway=residential 
med tilleggstagger for å gjøre oppmerksom på at det er begrensinger når 
det gjelder kjøring.

-Sverre
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20070820/a28e53e9/attachment.htm 


More information about the kart mailing list