[NUUG kart] Sykkelveier, gangstier etc.

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Mon Aug 20 10:43:26 CEST 2007


http://wiki.openstreetmap.org/index.php/No:Map_Features gir en grei
oversikt over hvordan gang og sykkelveier som er skiltet skal tagges.
Problemet er (i alle fall i Trondheim) at det er mange traseer som er
bygd som er velegnet for sykling (da tenker jeg ikke på
off-road-sykkel) og også barnevogn. Disse er som regel med grusdekke,
men en god del er også asfaltert. Dette er et nett som knyttes opp mot
det skiltede gang og sykkelveinettet og også mot de største stiene
(smale grusveier) i marka. Disse stiene/veien er som regel 1-2 meter
brede.

Det som jeg har lagt ut som sykkelveier på
http://informationfreeway.org/?lat=63.415&lon=10.435&zoom=15 er veldig
mye slike veier/stier.

Min tankegang er at det som er velegnet til sykling bør være
"cycleway" og at mindre stier går som "footway". Noen kommentarer?

-- 
Bernt Marius Johnsen
"Nå er det mer enn nok!"


More information about the kart mailing list