[NUUG kart] Vei på rekkehusfelt

Håkon Enger hakon.enger at fys.uio.no
Mon Aug 20 10:45:22 CEST 2007


On Mon, 20 Aug 2007, Sverre Didriksen wrote:

> I utgangspunktet synes jeg det er mer riktig å tagge etter veistandard enn
> etter om veien er privat eller kommunal.  En annen sak er at det ofte kan
> være vanskelig å vite om den er privat eller kommunal for den som tegner
> kartet.

Tradisjonen på OSM er å tagge i forhold til veitype, ikke standard... 
Forøvrig er det vanskelig å si om en vei er kommunal eller fylkesvei også, 
men det hindrer ikke at vi har en egen klasse for fylkesvei. Private veier 
har dessuten ofte skilter som informerer om at veien er privat.

> Det viktigste tror jeg bare er at vi blir enige og gjør dette likt.

Kanskje vi kan ta den videre diskusjonen på wikien? Da kan også de som 
evt. ikke er med på mailinglista se den, og diskusjonen blir bevart for 
ettertiden.

   Håkon


More information about the kart mailing list