[NUUG kart] Sykkelveier, gangstier etc.

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Mon Aug 20 11:01:26 CEST 2007


Bernt M. Johnsen wrote:
> Min tankegang er at det som er velegnet til sykling bør være
> "cycleway" og at mindre stier går som "footway". Noen kommentarer?

Juridisk sett (IIRC) så har fotgjengere fortrinn på disse veiene, og
syklister må avpasse fart og fremferd etter evt. fotgjengere på disse
veiene.  Det er altså gangveier, der syklister også er tillatt, og ikke
omvendt.

Når det er sagt så er jeg ikke uenig i at det kan være greit å merke
forskjellen på standard på disse veiene slik som Bernt indikerer.  Vi
har en rekke gangveier i Trondheim Bymark som er typisk 1 1/2-2 meter
brede, med grusdekke, som er ypperlige for syklister.  En del av disse
er forøvrig også åpne for hester (så de kan kanskje merkes som bridleway
elns?).  På den annen side så er det også stier av dårligere kvalitet 
som er uegnet for annet enn fotgjengere (< 0.5 meter brede, uten dekke).

Spørsmålet er vel nok en gang om man skal være juridisk eller pragmatisk? :)


--MagneMore information about the kart mailing list