[NUUG kart] Sykkelveier, gangstier etc.

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Mon Aug 20 11:07:53 CEST 2007


On 20/08/07, Magne Mæhre <magne at samfundet.no> wrote:
> Bernt M. Johnsen wrote:
> > Min tankegang er at det som er velegnet til sykling bør være
> > "cycleway" og at mindre stier går som "footway". Noen kommentarer?
>
> Juridisk sett (IIRC) så har fotgjengere fortrinn på disse veiene, og
> syklister må avpasse fart og fremferd etter evt. fotgjengere på disse
> veiene.  Det er altså gangveier, der syklister også er tillatt, og ikke
> omvendt.

Men dette gjelder også gang og sykkelstier merket med skilt nr 522 som
wiki'en anbefaler oss å merke som "cycleway".

>
> Når det er sagt så er jeg ikke uenig i at det kan være greit å merke
> forskjellen på standard på disse veiene slik som Bernt indikerer.  Vi
> har en rekke gangveier i Trondheim Bymark som er typisk 1 1/2-2 meter
> brede, med grusdekke, som er ypperlige for syklister.  En del av disse
> er forøvrig også åpne for hester (så de kan kanskje merkes som bridleway
> elns?).  På den annen side så er det også stier av dårligere kvalitet
> som er uegnet for annet enn fotgjengere (< 0.5 meter brede, uten dekke).
>
> Spørsmålet er vel nok en gang om man skal være juridisk eller pragmatisk? :)
>
>
> --Magne
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


-- 
Bernt Marius Johnsen
"Nå er det mer enn nok!"


More information about the kart mailing list