[NUUG kart] Vei på rekkehusfelt

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Mon Aug 20 11:30:12 CEST 2007


Håkon Enger wrote:
> On Mon, 20 Aug 2007, Sverre Didriksen wrote:
> 
>> I utgangspunktet synes jeg det er mer riktig å tagge etter veistandard 
>> enn
>> etter om veien er privat eller kommunal.  En annen sak er at det ofte kan
>> være vanskelig å vite om den er privat eller kommunal for den som tegner
>> kartet.
> 
> Tradisjonen på OSM er å tagge i forhold til veitype, ikke standard... 
> Forøvrig er det vanskelig å si om en vei er kommunal eller fylkesvei 
> også, men det hindrer ikke at vi har en egen klasse for fylkesvei. 
> Private veier har dessuten ofte skilter som informerer om at veien er 
> privat.

En privat vei har ingen spesiell særstilling i forhold til lovverk i
utgangspunktet.  Kun når veien er sperret med fysisk sperre så vil
allmenheten være forhindret fra å bruke den.  Det at veien evt. er 
merket med skilt som sier "privat vei" har ingen annen funksjon enn som
en opplysning.  Hvem som eier og driver veien har heller ingenting med 
veiens størrelse å gjøre. Vegtrafikkloven gjelder uansett.

Her i Trondheim ser vi en tendens til at flere og flere nye veier
er private.  Det betyr bare at kostnadene for å anlegge og drive veien
blir lagt på private, og ikke det offentlige.

Et kjapt oppslag i NVDB viser at f.eks Frode Rinnans veg er omtrent 40%
privat.   Hele Hermann Krags vei og Moholt Alle er privat (disse to er 
delvis nokså smale, dog).

Jeg heller nok til å være pragmatisk og bruke veistandard i stedet for 
eierskap for disse veiene.  For deler av de nevnte veier så er service 
riktig, men for andre deler så sier definitivt residential mer om 
fremkommelighet og bruk.


--.MagneMore information about the kart mailing list