[NUUG kart] Retning på segmenter i natural=water

Johan Ur Riise johan at riise-data.no
Wed Aug 22 21:18:12 CEST 2007


On Wed, 2007-08-22 at 19:55 +0200, Håkon Enger wrote:
> On Wed, 22 Aug 2007, Johan Ur Riise wrote:
> 
> > Retning på segmenter i natural=water
> >
> > For Sælenvannet har jeg gjort dette som beskrevet i
> > http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Map_Features#Natural
> [...]
> > Bug i Osmarender?
> 
> Heller en bug på Map_Features-siden, vil jeg si. Det har SVJV aldri vært 
> nødvendig å ha noen bestemt retning på natural=water. Dette med "vann på 
> høyre side" gjelder bare for natural=coastline.

Layer=1 var det som løste problemet. Og ja, det ser ikke ut til at
retningen har noe å si. Men det forekommer meg noe ulogisk, et vann kan
jo i teorien bli så stort at tegneprogrammet ikke ser hele, og derfor
trenger denne høyre/venstre-informasjonen. Samme problemstilling som for
coastline. Jeg tenker derfor at jeg ikke skal rette den infoen på
map-features.

Layer står også faktisk nevnt (Layering may also be required). 

Ok. Livet går videre.More information about the kart mailing list