[NUUG kart] Veistatistikk?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Tue May 15 14:56:37 CEST 2007


Etter å ha lest http://www.opengeodata.org/?p=208 kunne det vært
morsomt å sjekket hvordan norge ligger an i openstreetmap.

Er det noen som vet om noen slik statistikk over mengden veier i
norge?

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2220 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20070515/c3ed2d07/attachment.bin 


More information about the kart mailing list