[NUUG kart] Høringsuttalelse fra NUUG om forskrift til den nye offentlighetsloven

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Nov 1 10:25:24 CET 2007


Vedlagt følger NUUGs høringsuttalelse om forskrift til den nye
offentlighetsloven.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 20071101-offentligkart.pdf
Type: application/pdf
Size: 70174 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071101/77eb5fbd/attachment-0001.pdf 


More information about the kart mailing list