[NUUG kart] Skiløyper i OSM?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sat Nov 10 17:32:55 CET 2007


On Sat, Nov 10, 2007 at 01:39:50PM +0100, Bjorn Munch wrote:
> N� er vinteren kommet til Trondheim. :-) Er det interessant �
> legge inn skil�yper i OSM?  Hvordan skal disse is�fall tagges?
> Jeg ser det finnes "route=ski" men vet ikke helt hva det betyr.

Ja, absolutt, i alle fall så lenge det er faste løyper som tråkkes opp
hvert år.

Jeg vet ikke hva som er ment med route=ski, men det er sikkert en grei
tag å bruke for skiløyper.

> En aktuell l�ype er allerede lagt inn som "highway=cycleway,
> foot=yes", s� jeg vet ikke om jeg bare skal gi denne en ekstra tag
> eller tegne en ny way.  I prinsippet kanskje helst det siste fordi
> disse ikke n�dvendigvis er 100% sammenfallende eller like lange.

Jeg tror jeg stemmer for en separat way, det er jo egentlig helt
uavhengige ting, bortsett fra at sykkelveier og slikt gjerne er frie
for trær uansett, og derfor et enkelt sted å legge en skiløype.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071110/b0aadfc3/attachment.bin 


More information about the kart mailing list