[NUUG kart] Skiløyper i OSM?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sat Nov 10 20:20:46 CET 2007


On Sat, Nov 10, 2007 at 07:06:09PM +0100, Bjorn Munch wrote:
> Knut Arne Bjørndal skrev:
> 
> > Jeg vet ikke hva som er ment med route=ski, men det er sikkert en grei
> > tag å bruke for skiløyper.
> 
> Skal dette da være eneste tag (utenom et evt. navn)?  Eller må alt ha
> "highway=<xxxx>"?

Ja, det blir ingen highway= da. Ingen krav til at ting må ha noen
highway-tag.

> > Jeg tror jeg stemmer for en separat way, det er jo egentlig helt
> > uavhengige ting, bortsett fra at sykkelveier og slikt gjerne er frie
> > for trær uansett, og derfor et enkelt sted å legge en skiløype.
> 
> Hvis de er brede nok.  Mange skiløyper går over myrer eller langs
> traséer hugget gjennom skogen hvor det ikke nødvendigvis går en sti
> for sommerbruk.

Ja, det er en av grunnene til at det kan være greit å ha det som
separate ways.

> Vet ikke hvordan det vil bli hvis jeg lager en ny way som bruker de
> samme nodene som en eksisterende.  Men først må jeg ut på tur. :-)

JOSM lar deg hvertfall gjenbruke nodene mellom flere ways.

> PS. Jeg håper jeg fått triksa til de norske bokstavene nå.  En
> testmail til meg selv så ihvertfall riktig ut.

Du sender med content-type-header som sier iso8859-1, men denne mailen
kom med utf-8-tegnkoding.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071110/0866f6ad/attachment.bin 


More information about the kart mailing list