[NUUG kart] Skiløyper

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sun Nov 11 14:56:59 CET 2007


On Sun, Nov 11, 2007 at 02:42:40PM +0100, Kjell Are Refsvik wrote:
> 1. Bør være uavhengig av stier forøvrig. Dette KAN jo være en  
> tidsavhengig ting som går over myrer og vann

Ja, og med route=ski på egen way, slik jeg foreslo, så blir det helt
uavhengig. Der samme trase brukes om sommeren deler det noder, så
evt. korreksjoner av posisjon vil rette begge.

> 2. Bør indikere antall spor og om skiløypa har en fast avsatt del for  
> skøyting. Det er hvertfall blitt et fenomen her på Lillehammer og vil  
> tro andre steder i Norge også tråkker opp faste skøytedeler der det  
> går ann å utøve denne delen av sporten.

Antall spor kan vel gjerne kodes med lanes=. For informasjon skulle vi
hatt en måte å knytte data opp mot hver enkelt lane, noe det desverre
ikke fins noe ferdig skjema for. Om noen har noen veldig gode ideer om
hvordan dette kan løses så tas nok det i mot i form av en propos
feature med takk.

> 3. Lysløype eller ikke

Map Features har lit=yes/no.

> Andre ting som KAN være med, men som fort kan bli for detaljert er:
> -Hvem tråkker opp løypa og hva er regulariteten? Er det kommunen som  
> har et ansvar, eller er det mer frivillighet og/eller tilfeldighet som  
> sørger for at det er en løype der.

Dette kan vel ofte variere mye fra år til år.

Ang. ansvar bør operator= fra Map Features være midt i blinken.

> -Normal varighet i form av dato fra og til

Dette vil nødvendig vis være veldig væravhengig. Du får sikkert en
godt betalt jobb hos met.no hvis du kan spå hvordan snøsesongene blir
de neste årene :)

Jeg tror det blir litt for unøyaktig til at det er mye vits i å legge
det inn.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071111/39f1b1ea/attachment.bin 


More information about the kart mailing list