[NUUG kart] Fylkesveinumre (var Re: terti??r- eller sekund??rvei?)

Steinar Hamre steinarh at pvv.ntnu.no
Wed Apr 2 20:35:50 CEST 2008


On Wed, Apr 02, 2008 at 02:44:20PM +0200, Helge Hafting wrote:
> For et eksempel p?? noe annet:
> http://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Prefiksindeks/Fylkesvei_330
> Dette fylkesveinummeret brukes i
> Oppland, Hedmark, Rogaland og M??re og Romsdal.
> 
> Eller hva med
> http://no.wikipedia.org/wiki/Fylkesvei_1
> som fins i 15 fylker.
> 
> Burde vi bruke is_in=fylkesnavn p?? slike veier?

Skader i hvert fall ikke. Dessuten har man samme problem med "name" på
kommunale veger. Det blir mye lettere å finne disse ved et søk hvis man
vet hvilken "Strandvegen" eller "Storgata" eller "Carl Johans gate" det
er snakk om, dersom vi var flinke til å bruke is_in=Kommune,Fylke

(ref på fylkesveg setter vi jo fordi vi kan, og fordi det er nyttig å ha
noe dokumentasjon på at det er en fylkesveg, og fordi det da er lettere
å kryssrefere til andre kilder som wikipedia. Navn på veger brukes
tillegg hele tiden av vanlige folk som skal finne fram.)

	Steinar


More information about the kart mailing list