[NUUG kart] GeoJournal om "Citizens as sensors"

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Wed Apr 16 11:20:00 CEST 2008


Mulig dette har vært nevnt tidligere på OSM-listen, men jeg kan ikke
huske det...


Jeg snublet over en artikkel i GeoJournal som diskuterer
frivillige prosjekter for innsamling og bruk av geografiske
data.


OpenStreetMap er ett av prosjektene artikkelforfatteren ser på.


"Citizens as sensors: the world of volunteered geography"

    http://www.springerlink.com/content/h013jk125081j628/fulltext.pdf


-Magne


More information about the kart mailing list