[NUUG kart] Motortrafikkveg / Motorveg kl. B

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Fri Apr 18 22:04:31 CEST 2008


Bernt M. Johnsen wrote:
> Ser at hvis den blir tagget med highway=motorway, får den implisitt en
> enveiskjøringspil. Dessuten er den jo ikke helt hht.
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Tag:highway%3Dmotorway som
> krever separerte kjøreretninger (m.a.o Motorvei kl A).
>
> Hva gjør vi med disse? Det jhadde jo vært kjekt å få skilt de ut fra
> trunk/primary siden det er en egen vegklasse i alle fall her i landet.
>
>   
Det var for endel måneder siden diskusjon på hovedlisten om oneway på
highway=motorway.

Konklusjonen på den diskusjonen var at motorvei kl A var mest vanlig .
(da brukt duel carriageway), og motorvei med et felt i vær retning på
felles vei var mye mer sjeldent (så sjeldent i enkelte land at noen ikke 
viste at det eksisterte).

Konklusjonen ble at defaulten på highway=motorway skulle være
oneway=yes, og de sære veiene med felles kjørebane for motgående felt
(som vi har endel av i Norge) skulle være en oneway=no på.

Motorvei kl A og B har noen felles egenskaper.
*Minstekrav til kjøretøyet (bl.a. toppfart på minst 50km/t)
*Ingen kryssende trafikk
*Retasjon og Akselerasjons felt
*Ingen gående

Må huske på at endel som bor i befolkningstette områder kan ikke 
forestille seg at det finnes en felts kl. A infrastruktur vei (etter 
klassedefinisjon fra FN, f.eks. E6, E39 osv.),  Så det kan bli endel 
kulturkrasj, de tror enn snakker om et felt i vær retning... ;-)
--
Mike

More information about the kart mailing list