[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Helge Hafting helge.hafting at aitel.hist.no
Mon Aug 4 12:01:00 CEST 2008


I Trøndelag og omegn finner jeg massevis av primærveger som har fått navn
name="Fylkesveg nnn", ref="nnn".

Dette er feil!

Primærveier er _riksveier_. De skal ha ref="RVnnn". Som regel har de navn
som kan brukes, men i mangel av andre navn kan man forsåvidt bruke
"Riksveg nnn" / "Riksvei nnn".  Men altså ikke "Fylkesveg", fordi dette
IKKE er fylkesveger.

Den som er usikker på dette, bør ta en titt på:

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/No:Map_Features

Her står det utmerkede eksempler på
hvordan man kjenner igjen ulike veityper, og hvordan de skal merkes.

Alle kan gjøre feil, men det blir litt irriterende når en korrekt merket
riksveg plutselig blir kalt fylkesveg...

Helge Hafting


More information about the kart mailing list