[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Øystein Steimler oystein at nyvri.net
Wed Aug 6 00:56:59 CEST 2008


Hei, folkens!

Bernt M. Johnsen wrote:
> Mens vi er inne på temaet "Fylkesveg" jeg ser det er en del
> fylkesveier i Nord-Trøndelag som er klassifisert for lavt (tertiary og
> lavere). Fylkesveg er secondary, uansett  hvor dårlig forfatning den
> er i. Jeg oppgraderet FV191 og 193 i N-T fra track til secondary i
> senest i dag (siden jeg likevel hadde noen fikser i området).

Det er en god idé å legge på litt info tilstanden på veiene også. Det er
greit for meg at alle fylkesveier skal tagges som secondary, men det er
jo ikke så nøye for bilen om det er kommunen, fylket eller staten som
gruser veien. ;)

Vi må i alle fall tagge de dårlige veiene slik at ruteplanleggere
(menneskelige eller automatiske) kan ta hensyn til dekket. Akkurat
veiene som nevnes over, er tracktype grade2 og kanskje grade3 noen
steder, og det er ikke noe stas for vogntog, latviske campingvogner og
senkede rånebiler med dyr kameleonlakk :)

Finnes det noen gode praksiser for å tagge dekket? Er vel ikke helt i
henhold å bruke tracktype på secondary?


.øs

-- 
Øystein F. Steimler -- oystein nyvri net


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 252 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080806/4c674c2b/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list