[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Helge Hafting helge.hafting at aitel.hist.no
Wed Aug 6 09:45:26 CEST 2008


Bernt M. Johnsen wrote:
> Mens vi er inne på temaet "Fylkesveg" jeg ser det er en del
> fylkesveier i Nord-Trøndelag som er klassifisert for lavt (tertiary og
> lavere). Fylkesveg er secondary, uansett  hvor dårlig forfatning den
> er i. Jeg oppgraderet FV191 og 193 i N-T fra track til secondary i
> senest i dag (siden jeg likevel hadde noen fikser i området).

Enig. Jeg bruker surface=unpaved når det ikke er asfalt, utover
det tenker jeg ikke så mye på veikvaliteten.

Dessverre kan man ikke se at en vei er fylkesvei. Når det ikke
er riksveinr. og heller ikke forkjørsvei, bruker jeg unclassified eller 
tertiary i utgangspunktet.

Senere slår jeg opp i wikipedia/nvdb og sjekker status, men nybegynnere
vet vel ikke alltid om disse mulighetene.

"track" bruker jeg stort sett på slike veier bøndene lager mellom 
jordene sine, sannsynligheten for at de er fylkesveier er vel heller 
liten. :-)


Helge Hafting


More information about the kart mailing list