[NUUG kart] Kontrollere nybegynner bidrag

Daniel Scheidegger daniel at scheidegger.no
Thu Aug 7 12:34:45 CEST 2008


Hei
Jeg har begynt å legge informasjon inni OSM. Før jeg gjør alt for mange feil
ønsker jeg at noen hadde sett på det jeg har lagt inn.


   1. Hvorfor er forandringen jeg har gjort kun synlig i Osmarender og ikke
   i Mapnik som er standarden når man går til OSM?
   2. Tar det noen tid eller må det godkjennes av noen før det legges i
   hovedlayeren?
   3. Kan man også få inn flyfoto i JOSM?
   4. Finnes det annet verktøy dere anbefaler?
   5. Under "Your GPS traces" kan jeg ikke finne noe jeg har lagt inn. Er
   dette kun de sporene jeg har lastet opp med "Upload GPX File"?

Jeg er klar over at jeg hadde fått svar på disse spørsmålene ved å lese
gjennom hele Wiki og lese alle oppskrifter. Men jeg har ikke den nødvendige
tiden og ønsker å komme i gang snarest.

Med vennlig hilsen

DanielScheidegger58
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080807/32a11179/attachment.htm 


More information about the kart mailing list