[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Thu Aug 7 22:08:45 CEST 2008


Knut Arne Bjørndal wrote:
>
> On 6. aug.. 2008, at 22.56, Michael Eric Menk wrote:
>> Jeg har tenkt litt på det med antall felt i hver kjøreretning, det er
>> ikke noe egen standard for delt kjørebane.
>>
>> Men jeg har fundert om det hadde vært lurt å ha
>> lanes=1 -> egen kjørefelt i hvær retning. (gul midtstripe)
>> lanes=0,9 -> To lastebiler må moderere farten ved forbikjøring
>> lanes=0,8 -> To lastebiler kan skvise seg forbi hverandre
>> lanes=0,6 -> To personbilder kan skvise seg forbi hverandre
>> lanes=0,5 -> Rygg til nærmeste møteplass.
>
> Jeg tror det ble presisert på map features nylig at lanes= brukes for 
> totalt antall felt wayen representerer, så gang i så fall alle tallene 
> med 2.
>

Ypperlig at det er blitt forandret..., jeg syntes den var litt teit med 
"antall felt i en retning".

Jeg foreslår da følgde.

Av vi på alle veier som er trunk, secondary og tertiary skal merkes med 
lane=1 dersom det ikke er noe gul midtstripe., og i tillegg tagger 
est_width=X dersom man tror at lastebiler vil ha problemer med å kjøre 
forbi hverandre.

Bare som referanse, så er maks bredde på kjøretøy 2.5meter(ikke 
medregnet speil), og gang og sykkelsti er normalbredden på 3 meter.

--
MikeMore information about the kart mailing list