[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Aug 7 22:51:17 CEST 2008


2008/8/7 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>

>
> > Av vi på alle veier som er trunk, secondary og tertiary skal merkes med
> > lane=1 dersom det ikke er noe gul midtstripe., og i tillegg tagger
> > est_width=X dersom man tror at lastebiler vil ha problemer med å kjøre
> > forbi hverandre.
>
> Litt usikker på om jeg er enig der, hvis man bare har lanes=1 vil nok
> antagelsen være at det bare er plass til en bil i bredden.


Enig i det. Det er mer en et felt, selv om det ikke er gul midstripe. Dette
er jo veger der to vogntog normalt kan møtes, om en ikke helt uten
problemer, og personbiler ikke har noen problemer med å møtes. Et felt er,
etter min mening, en veg der det trengs møteplasser.


> > Bare som referanse, så er maks bredde på kjøretøy 2.5meter(ikke
> > medregnet speil), og gang og sykkelsti er normalbredden på 3 meter.
>
> Noen som vet hvor bredt et felt skal være?


Statens Vegvesen har mye informasjon om slikt på nett:
http://www.vegvesen.no/vegnormaler/

Midtlinje brukes når asfaltert bredde er 6 meter eller mer, på veger med
tovegstrafikk. For smalere veger brukes stiplet kantlinje.

Kjørefelt ser ut som de skal variere fra 2,75 meter og opp til 3,75 meter,
avhengig av fartsgrense og trafikkmengde, basert på kjapp gjennomlesing av
et par dokumenter.

  - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080807/f5cb097a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list