[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Fri Aug 8 09:33:19 CEST 2008


Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no> wrote on 08.08.2008 07:31:38:

> Svar på egen melding:-)
> 
> Hva med denne normen:
> 
> lanes=1 settes på veistrekninger hvor er umulig eller ansees som 
> problematisk at 2 personbiler kan passere. I praksis vil dette si  4 
> meter og under. ( RangeRover classic er f.eks. rett under 2 meter brei).
> 
> Med denne normen, er det VELDIG lite av riksveinettet som blir tagget 
> med lanes=1.
> 
> 


Kom litt sent inn i debatten her, men jeg er mest enig i tidligere forslag 
om at veier uten gul midtstripe merkes men lanes=1 og at de med gul (eller 
i noen tilfeller hvit) midtstripe merkes med lanes=2 eller evnt mer der 
det er flere felt.  Det er slik jeg har oppfattet kjørefelt helt siden jeg 
fikk førerkort for en 20 års tid siden.  Og "lanes" er etter min 
oppfattning akkurat det samme som kjørefelt.

-SverreMore information about the kart mailing list