[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Fri Aug 8 11:08:06 CEST 2008


On Fri, Aug 8, 2008 at 9:33 AM, Sverre Didriksen <
sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

> Kom litt sent inn i debatten her, men jeg er mest enig i tidligere forslag
> om at veier uten gul midtstripe merkes men lanes=1 og at de med gul (eller
> i noen tilfeller hvit) midtstripe merkes med lanes=2 eller evnt mer der
> det er flere felt.  Det er slik jeg har oppfattet kjørefelt helt siden jeg
> fikk førerkort for en 20 års tid siden.  Og "lanes" er etter min
> oppfattning akkurat det samme som kjørefelt.
>

Vegen har to kjørefelt, de er bare ikke merket opp. Vegene som er 5,9 meter
brede er beregnet for tovegstrafikk, at trafikk skal kunne møtes og har ikke
møteplasser. Det blir absurd å snakke et kjørefelt på samtlige grusveger,
nesten alle veger i boligområder, mange mil sammenhengende riks- og
stamveger, bare fordi feltene ikke er markert opp. Ta en titt i Statens
Vegvesens vegnormal (håndbok 017), så ser du at de mener at en enfeltsveg er
3,5 meter. Bredeste tillatte kjøretøy i Norge er 2,6 meter pluss sidespeil,
forøvrig.

Jeg mener at en veg må ha møteplasser (eller være envegskjørt) for at
lanes=1 skal gi mening. For å angi at en veg er smal finnes width, så kan
man heller legge inn dette og la være å legge inn lanes. Veger med stiplet
kantlinje er alltid under 6 meter asfaltbredde, så da kan man legge inn noe
like under som width.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080808/607dc9e0/attachment.htm 


More information about the kart mailing list