[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Fri Aug 8 11:13:37 CEST 2008


"Gustav Foseid" <gustavf at gmail.com> wrote on 08.08.2008 11:08:06:

> 

> On Fri, Aug 8, 2008 at 9:33 AM, Sverre Didriksen 
<sverre.didriksen at usit.uio.no
> > wrote:
> Kom litt sent inn i debatten her, men jeg er mest enig i tidligere 
forslag
> om at veier uten gul midtstripe merkes men lanes=1 og at de med gul 
(eller
> i noen tilfeller hvit) midtstripe merkes med lanes=2 eller evnt mer der
> det er flere felt.  Det er slik jeg har oppfattet kjørefelt helt siden 
jeg
> fikk førerkort for en 20 års tid siden.  Og "lanes" er etter min
> oppfattning akkurat det samme som kjørefelt.
> 
> Vegen har to kjørefelt, de er bare ikke merket opp. Vegene som er 5,9 
> meter brede er beregnet for tovegstrafikk, at trafikk skal kunne møtes 
og 
> har ikke møteplasser. Det blir absurd å snakke et kjørefelt på samtlige 
> grusveger, nesten alle veger i boligområder, mange mil sammenhengende 
> riks- og stamveger, bare fordi feltene ikke er markert opp. Ta en titt i 

> Statens Vegvesens vegnormal (håndbok 017), så ser du at de mener at en 
> enfeltsveg er 3,5 meter. Bredeste tillatte kjøretøy i Norge er 2,6 meter 

> pluss sidespeil, forøvrig.
> 
> Jeg mener at en veg må ha møteplasser (eller være envegskjørt) for at 
> lanes=1 skal gi mening. For å angi at en veg er smal finnes width, så 
kan 
> man heller legge inn dette og la være å legge inn lanes. Veger med 
stiplet
> kantlinje er alltid under 6 meter asfaltbredde, så da kan man legge inn 
> noe like under som width.
> 


Hvordan gjør de dette i andre land?  I Danmark f.eks. er det jo mange 
veier av denne typen.

-SverreMore information about the kart mailing list