[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Fri Aug 8 11:24:04 CEST 2008


2008/8/8 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>

> Hvordan gjør de dette i andre land?  I Danmark f.eks. er det jo mange
> veier av denne typen.


En kjapp titt i ITO sin OSM mapper, tyder på at de gjør akkurat det samme
som alle andre: Lar være å tagge lanes, med mindre det er en spesiell grunn
til det.

Jeg fant noen få veger med lanes=2, men ikke noe annet.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080808/dd25f947/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list