[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Helge Hafting helge.hafting at aitel.hist.no
Fri Aug 8 12:16:46 CEST 2008


Sverre Didriksen wrote:
> Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no> wrote on 08.08.2008 07:31:38:
> 
>> Svar på egen melding:-)
>>
>> Hva med denne normen:
>>
>> lanes=1 settes på veistrekninger hvor er umulig eller ansees som 
>> problematisk at 2 personbiler kan passere. I praksis vil dette si  4 
>> meter og under. ( RangeRover classic er f.eks. rett under 2 meter brei).
>>
>> Med denne normen, er det VELDIG lite av riksveinettet som blir tagget 
>> med lanes=1.
>>
>>
> 
> 
> Kom litt sent inn i debatten her, men jeg er mest enig i tidligere forslag 
> om at veier uten gul midtstripe merkes men lanes=1 og at de med gul (eller 
> i noen tilfeller hvit) midtstripe merkes med lanes=2 eller evnt mer der 
> det er flere felt.  Det er slik jeg har oppfattet kjørefelt helt siden jeg 
> fikk førerkort for en 20 års tid siden.  Og "lanes" er etter min 
> oppfattning akkurat det samme som kjørefelt.
> 
Når ikke annet er sagt, (lanes ikke i bruk, eller lanes=2)
regner man vel med at en vei har toveistrafikk.
Det går an å møtes - selv om man må ta det med ro på de trangeste 
veiene. Det trenger ikke være midtstripe - mange veier har ikke stripe
men har god plass til to biler likevel. Vært i et boligfelt noengang?
Der er alle veiene slik.

lanes=1: Det er bare _ett_ felt, så det går ikke an å møtes. En bil må 
rygge tilbake til nærmeste møteplass. Hvis det ikke er så ille som 
dette, synes jeg ikke man skal bruke lanes=1.

Hvis man ikke vil anbefale lastebiler å kjøre ut på en kronglete vei,
hva med "hgv=destination"? Altså ikke tungtrafikk medmindre 
destinasjonen er langs veien.

Helge Hafting


More information about the kart mailing list