[NUUG kart] Open Source sw for å behandle shapefiles?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Jul 2 11:08:35 CEST 2008


[Kjell Are Refsvik]
> Er svært takknemlig for tips til hvor jeg starter letingen etter  
> programvare som kan hjelpe meg å:
> 
> 1. Putte koordinater fra JPEG-filer inn på kartet mitt og markere  
> dette på en eller annen måte
> 2. Velge projeksjon og lagre ut igjen f.eks en PNG slik at den kan  
> inkluderes på en nettside.

Ganske sikker på at grass og qgis kan gjøre dette.  Koordinater fra
JPEG-filene kan du hente ut vha. exiftool.  Godt mulig at viking og
josm også kan gjøre dette.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list