[NUUG kart] NGA import.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Jul 2 23:22:54 CEST 2008


2008/7/2 Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no>:

> Jeg kommer til å importere de fylkesvis, med Hordaland først.


Gi beskjed når du har tatt første fylket, så får vi kaste oss over det og se
om det er noen systematiske feil som kan rettes opp til neste.


> Når det gjelder autogenerering mot SSB's data (tatt opp av Gustav), tro
> jeg at det vil skape mer hodebry/feilkilder enn det det hjelper
>

OK.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080702/3666d08c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list