[NUUG kart] Forenkle kystlinjer o.a. med JOSM "Delete unnecessary nodes"

Helge Hafting helge.hafting at aitel.hist.no
Mon Jul 7 17:29:38 CEST 2008


Kystlinjer inneholder ofte massevis av korte linjestykker som kommer 
rett etter hverandre. Disse kan erstattes av en enkelt rett linje,
noe som sparer massevis av punkter. Kartet er like bra, men
mindre data å prosessere.

JOSM har en knapp "delete unnecessary nodes" som gjør akkurat dette.

Er det noen grunn til å ikke bruke denne funksjonen?

Helge Hafting


More information about the kart mailing list