[NUUG kart] Enkel OSM kystlinje av Norge i XML format?

Kjell Are Refsvik kjell.a.refsvik at hiof.no
Wed Jul 9 00:23:44 CEST 2008


Hei,

Ønsker å test om ut i hvilken grad GNUplot kan brukes til tegning av  
enkel kart, og lurer på hvordan jeg får tak i et forenklet omriss av  
Norge i XML-format. Jeg trenger bare data for å tegne kystlinja, men  
får ikke lov til å krysse av på valget "OpenStreetMap XML" i  
eksportmenyen i OSM.

Har dere noen formening om hvordan jeg får tak bare disse  
kystlinjedataene? Datasettene jeg kan hente fra planet.osm (http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Planet.osm 
) er så skrekkelig store.

Om dere har et lite sett liggende jeg kan konvertere til .csv og teste  
er jeg svært takknemlig.

Mvh,

Kjell Are Refsvik
Høgskolen i Østfold


More information about the kart mailing list