[NUUG kart] Subject: Re: Enkel OSM kystlinje av Norge i XML format?

Kjell Are Refsvik kjell.a.refsvik at hiof.no
Wed Jul 9 11:46:38 CEST 2008


On 9. juli. 2008, at 07.59, Gustav Foseid wrote:

> 2008/7/9 Kjell Are Refsvik <kjell.a.refsvik at hiof.no>:
> Ønsker å test om ut i hvilken grad GNUplot kan brukes til tegning av
> enkel kart, og lurer på hvordan jeg får tak i et forenklet omriss av
> Norge i XML-format. Jeg trenger bare data for å tegne kystlinja, men
> får ikke lov til å krysse av på valget "OpenStreetMap XML" i
> eksportmenyen i OSM.
>
> Hele Norge blir for stort for den normale APIen. Prøv heller å bruke  
> osmxapi:
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Osmxapi
>
>   - Gustav

Takk for tipset, men jeg får ikke dette til å fungere:

curl http://www.informationfreeway.org/api/0.5/way[natural=coastline] 
[bbox=6,47,15,55]
curl: (3) [globbing] errpr: bad range specification after pos 47

Macintosh:Desktop refsvik$ curl http://www.informationfreeway.org/api/0.5/node 
[amenity=hospital][bbox=-6,50,2,61]
curl: (3) [globbing] errpr: bad range specification after pos 48
curl http://www.informationfreeway.org/api/0.5/way[natural=coastline] 
[bbox=6,47,15,55]
curl: (3) [globbing] errpr: bad range specification after pos 47

Macintosh:Desktop refsvik$ curl http://www.informationfreeway.org/api/0.5/node 
[amenity=hospital][bbox=-6,50,2,61]
curl: (3) [globbing] errpr: bad range specification after pos 48

Kjell AreMore information about the kart mailing list