[NUUG kart] Fullt av skrivefeil på skilt i Oslo

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Jul 14 22:46:20 CEST 2008


2008/7/14 Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no>:

> For en del år siden ble det bestemt at det er lokale etater som skal
> bestemme skrivemåter, og ikke sentralt, slik det var tidligere[1].


Dette gjelder vel bare stedsnavn, og ikke gatenavn?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080714/69c40238/attachment.htm 


More information about the kart mailing list