[NUUG kart] [Bulk] Re: Stor import med masse feil.

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Wed Jul 16 00:32:50 CEST 2008


Gustav Foseid wrote:
>
> Farm er en av de største problemene, men også mange hamlet er rart 
> plassert. Det er også mange vann som er vanskelig å skille fra 
> hverandre og elver på noder er også litt rart. Et annet betydelig 
> problem er langs kysten, dette er et typisk område utenfor kysten av 
> Troms:
> http://www.openstreetmap.org/edit?lat=69.7889&lon=18.1705&zoom=12 
> <http://www.openstreetmap.org/edit?lat=69.7889&lon=18.1705&zoom=12>
>
> En sjekk på Norgesglasset viser at dette er ganske urent farvann, men 
> jeg kan ikke skjønne at vi har noen mulighet for å kontrollere at 
> slike grunner og skjær har rett navn og er plassert riktig.
>
Her må det skilles litt.

Det er 2 forskjellige "sett" med data, noen har osm tags, og noen har 
ikke. Skjær (Rock) har ikke. Mange av disse (Rock) er faktisk små øyer. 
Det er steder hvor dette er vanskelig å finne hva som er hva, og andre 
steder hvor det er enkelt. Det varierer litt. Men note:*:dgs rendres 
ikke på kartet.

I 1-2 mils omkrets fra hvor jeg bor er det ikke noe problem, men går jeg 
3 mil utover, så sliter jeg også med å finne skjærene på.

URI,en du gav meg, gir jo navn på mange av øyene som mangler navn, og 
noen navn på odder osv på fastlandet/(eller sto øy) til høyre.

Når det gjelder hamlet-ene, så har det noe og si når dataene ble 
originalt lastet inn, de tidligste dataene er fra når kordinater var for 
å finne et sted på kartet. Disse dataene er i grader og minutter, og gir 
derfor en feil på optil 1nm nord syd, og et minutt øst/vest. (som er ca 
cos(70°)*1nm). Med mindre vi får den Norske stat å frigi stedsnavn, så 
ser det ut som dette er det beste vi får. :-(

Når det gjelder Elvene, så er de definert som noder i kilden. Jeg brukte 
nettopp en node, for å tegne fra landsat og navngi en elv jeg ikke har 
vært med, og ikke ville hatt mulighet for å finne navnet på. Ettersom 
navnet var der i JOSM, så var det bare å tegne. :-)

Du kan foresten søke i dataen på http://mmenk.homeip.net:18080/osm/poi/

Tenke å lage gpx filer fra kildene også, kan være nyttig dersom noen vil 
slette for en har hånd i områder hvor OSM allerede er godt kartlagt.
--
Mike
More information about the kart mailing list