[NUUG kart] Stor import med masse feil.

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Wed Jul 16 01:40:02 CEST 2008


Einar Ryeng wrote:
> On Tue, Jul 15, 2008 at 09:52:41PM +0200, Michael Eric Menk wrote:
>   
>
> Det kan hende man kan beholde noe av det, men mange av de punktene jeg
> har vært støtt på har hatt et avvik på over 500. For at man da skal
> kunne bruke punktene må det som navngis være så stort at en radius på
> minst den størrelsen ikke gir feil på kartet. 
>
>   
Jeg har sett at det er mye mere nøyaktig her rund Bergen, enn i Mandal 
kommue, og det ser da ut til å være enten høy granuitet på dataen eller 
lav i et område.

> Jeg har til nå bare sett på noen av punktene i Storfjord kommune, samt
> et par punkter i Orkanger, men når feilene generelt er på flere hundre
> meter og i de verste tilfellene langt over en kilometer så synes jeg det
> er for dårlig til å legges inn på kartet.
>
>   
> Disse nye stedsdataene har muligheten til å introdusere betydelige feil
> over hele landet som kan bli liggende i databasen i årevis, og jeg er
> redd de kommer til å trekke ned kvaliteten på det folk legger inn, i
> tillegg til nøyaktigheten på kartet i bruk.
>
>   
I motsetning til tidligere importer, så er denne godt tagget, men jeg 
har funnet tidligere importer også, som er feil på 100 vis av km. (det 
er da navn som er byttet om).  Fjellene som er importert, er også gjort 
over en lav sko, uten noe kvalitetstempel.
> Blant annet derfor så jeg heller at mesteparten av dette datasettet var
> holdt utenfor OSM, og at man kunne laget en mulighet for lokal import av
> enkeltområder som kan brukes semiautomatisk der folk faktisk har
> lokalkunnskapene som trengs for å unngå de verste tabbene.
>   
Nå syntes jeg foreløpig at det er litt få her på diskusjonen. 
Synspunkter fra flere hadde vært greit.

Jeg har følgene forslag, dersom det er enighet.

1.Data blir stående der en stund, enn kan slette, eller bruke dataene 
lokalt. Folk med lokale kunnskaper kan se at navnet stemmer, og slette 
og hvor den skal være, uten nødvendigis at de hadde husket det uten punket.
note:gns:reviewed:position=no blir slettet hvis punket er nøyaktig, 
evnt. til ca dersom det er godt nok (treffer fjellet, men noen må gå opp..)

2. Etter en tid blir alle som har note:gns:reviewed:position=no slettet, 
eventuelt ikke alle (beholde f.eks. fjord, fjell osv. (som er store))

3. alle andre auto-generert tags,inkludert alle fjell i norge, blir satt 
med note:reviewed:position=no, for å si at noen må se at den treffer. 
Dette er for å ta tidligere importer som ikke er blitt sjekket.

4. nga dataen blir konvertert til gpx filer, etter fylke og klasse, slik 
at den kan lastes inn i JOSM, og brukes av lokalkjente.

Dette er et forslag, men det bør giees tid, for det er mye å tasting å 
spare, dersom enn er lokal, og kan fikse data direkte i JOSM.

Som sakt, alle har lik fullmakt å slette hvor de er. Dersom det er 
konsensus, kommer jeg til gjøre denne jobben, men som sakt, vi bør gi 
folk tid, til i så fall å "redde" de tagene som er av en god nok 
kvalitet. De offisielle stavemåtene er antaglivis riktige.

Jeg kan også si, at i følge en bekjent i Statens Kartverk, så er 
stedsnavn i Norge et problem. Folk på to side av et fjell, i hvær sin 
dal, kan ha to helt forskjellige navn på fjellet, og begge bygdene blir 
fornærmet hvis den andre brukes. :-)

BIBI, jeg legger meg.
--
MikeMore information about the kart mailing list