[NUUG kart] Mulig løsning.

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Wed Jul 16 22:01:39 CEST 2008


Har foresten .osm filene her, ett for hvert fylke, de inneholder jo 
id-ene som er i OSM databasen, jeg lagret dem etter UL

Men jeg har glemt hvordan JOSM marker "to delete", og er ikke god sed 
som jeg er i SQL....

Michael Eric Menk wrote:
> Einar Ryeng wrote:
>   
>> Originaldataene er en flat tekstfil, og det er trivielt å filtrere ut
>> med grep e.l. de punktene som har sekundene satt til 00 både i lengde-
>> og bredderetning. Filen inneholder i utgangspunktet 84043 punkter, og
>> 61861 av dem er på minutt-nøyaktighet. (Da sletter vi i snitt også ett
>> av 3600 riktige punkter fordi det tilfeldigvis har sekundene satt til 00
>> begge veier)
>>
>>   
>>     
> Vil det si at de ikke har konvertert for noe datum ved konvertering.
>
>   
>> Da gjenstår et datasett på 22182 punkter, som potensielt kan være av god
>> kvalitet. Hvordan disse punktene fordeler seg på forskjellige features
>> har jeg ikke sett på, ei heller hvor fornuftige de er, men de har
>> ihvertfall potensiale. Noen bør uansett gløtte kjapt over dem før
>> import.
>>
>>   
>>     
> Høres fint ut. Jeg hadde et annet forslag, men det høres bra ut dette.
>
> Jeg har alle punktene i en posteres database, med ferdig osm data.
>
> men jeg har et bedre forslag, og ikke slette alle. men..
>
> hvis lat og long ikke har sekunder. (må konvertere det fra desimalt til 
> minutter og sekunder.), skriv ut millitærkordinatene.
>
> Hente ned en planet utsnitt. merke alle disse som slettet, og laste dem 
> opp. Millitærkordinatene ligger nemlig i som en tag. Dette er muligens 
> litt mere arbeid, men bedre for serveren.
> --
> Mike
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>   
More information about the kart mailing list