[NUUG kart] Nytt forslag... NGA

Einar Ryeng einarr at pvv.org
Wed Jul 16 22:42:32 CEST 2008


On Wed, Jul 16, 2008 at 10:25:34PM +0200, Michael Eric Menk wrote:
> Nytt forslag.
> 
> 1. Jeg sletter alt som er opplasted. (har osm filene)

Bra.

> 2. Filterer vekk ((lat- |lat|) *100/60) mod 60 =0

Bra, men husk å ta med en viss feilmargin om du gjør dette med flyttall.
(Jeg mistenker egentlig at du slipper unna litt jobb om du gjør dette i
tekstfilen i stedet.)

> 3. Generer nye filer
> 4. Legge dem ut for inspeksjon

Bra.

> 5. eventuelt legger dem ut. (avhenge av punkt 4)

Bra, men det kan gjerne vente noen uker slik at folk rekker å komme
tilbake fra ferie. Det er en del folk med mye lokalkunnskap om sine
respektive områder som ikke er online for tiden.

-- 
Einar RyengMore information about the kart mailing list