[NUUG kart] Hjelp til open source-prosjekt ønskes!

Øyvind Håkestad oyvindhakestad at gmail.com
Wed Jul 23 15:21:59 CEST 2008


Hei,

Jeg har de siste to årene jobbet med et konsept kalt Storix. Dette er nå
frigjort som et open source-prosjekt. Siden kart er en sentral del av
Storix, forsøker jeg å henvende meg til denne listen i håp om at noen har
lyst til å bidra.

Storix er en webapplikasjon for å lage, redigere og vise digitale historier
med referanser til tid og sted. Eksempler på historier som kan legges inn,
kan være reiseskildringer, historisk materiale og fiktive historier. En
online-versjon av Storix kan prøves her: http://asia.hiof.no/storix/ (virker
i nye versjoner av Firefox, Opera og Safari).

Storix er skrevet i Ruby (on Rails) og JavaScript. I tillegg er XML,
(X)HTML, CSS og PostgreSQL tilstedeværende. OpenLayers brukes for å vise
kart (hvilket betyr at OSM-kart kan benyttes). Det jobbes også så smått med
en mobilklient skrevet i Python, men denne har vi ikke lagt ut koden til
ennå.

Jeg begynte å utvikle Storix i forbindelse med min masteroppgave som jeg tok
ved Høgskolen i Østfold i 2006/2007. Etter at jeg hadde levert oppgaven, ble
jeg ansatt som vitenskapelig assistent for å, blant annet, videreutvikle
Storix. Siden jeg slutter i jobben 1. september, har vi valgt å gjøre
prosjektet tilgjengelig som et open source-prosjekt.

I tillegg til jobben jeg har gjort med Storix, er det også gjennomført et
bachelorprosjekt rundt bruksområder for Storix. Her blir blant annet
åstedsgranskning for politiet, verktøy for museer, og bruk som bildearkiv
nevnt. Sykepleiere og leger, arkeologer og geologer er også eksempler på
potensielle brukergrupper som nevnes.

Alle som ser et potensiale eller har interesse i konseptet er velkommen til
å bidra! Primært ønskes webutviklere som kan bidra til å gjøre produktet
"ferdig" (hvilket består i å lage en versjon som har all funksjonalitet som
trengs for at vanlige brukere skal kunne ta det i bruk), men alle bidrag som
hjelper prosjektet i en eller annen retning (fortrinnsvis ikke bakover) er
hjertelig velkommen!

Storix sin prosjektside hos SourceForge finner du her:
http://storix.sourceforge.net/

På forhånd takk! :)

Mvh
Øyvind Håkestad
Vitenskapelig assistent
Mobile Applications Group - http://mobapp.hiof.no
Høgskolen i Østfold
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080723/e665ad2c/attachment.html 


More information about the kart mailing list