[NUUG kart] Hva gjør man med feil - Melhus under vann . . .

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sat Jul 26 11:48:42 CEST 2008


On Fri, Jul 25, 2008 at 11:37:31AM +0200, Helge Hafting wrote:
> Gaula er det verre med. Melhus er nå "under vann", en hel firkant på 
> osm-kartet er blå.  Jeg kan ikke finne noe feil i det hele tatt, navit
> viser området som det skal (bortsett fra at multipolygon ikke virker i
> navit, så de to øyene blir borte.) Men her ser det håpløst ut:
> http://openstreetmap.org/?lat=63.2839&lon=10.2723&zoom=13&layers=0B0FTF
> 
> Er dette en "kjent feil" man bare må leve med til multipolygon er
> bedre støttet? Jeg mener jeg har fulgt oppskriftene her. :-(

Jeg har ikke hørt noe om at dette skal være noe problem. Jeg tittet så
vidt på det i går og det ser ut som close-areas.pl bestemmer seg for
at dette er langt til sjøs. Jeg har ikke tid til å se så mye mer på
det, men det burde være et utgangspunkt hvis noen har mer tid til å se
på det.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080726/4328a613/attachment.bin 


More information about the kart mailing list