[NUUG kart] Hva gjør man med feil - Melhus under vann . . .

Helge Hafting helge.hafting at aitel.hist.no
Mon Jul 28 15:07:16 CEST 2008


Bjorn Munch skrev:
> Apropos elvebredder, jeg la igår kveld inn bl.a. noen stier i Inverness:
> 
> http://www.openstreetmap.org/?lat=57.46548&lon=-4.22846&zoom=16&layers=0B0FTF
> 
> (Rendres ikke i Mapnik ennå)
> 
> Faktum er at disse går utpå noen øyer i elva, men rett nord for disse
> går Ness over fra å være tegnet med bredder til å være en enkelt way.
> 
> Det ser jo nå ut som disse går på tørt land med noen broer over
> ingenting. 

Det er forsåvidt greit med broer over "ingenting", f.eks. bro over
kupert terreng. Eller bro over noe som ikke er kartlagt ennå.

Hva er best å gjøre her: tegne inn noen ekstra waterway's
> sånn omtrentlig slik at broene stemmer?  Jeg la inn en "stream" som
> faktisk var veldig smal; resten er skikkelige elveløp.

Her er vel problemet at elva og øyene mangler? I så fall er løsningen
å tegne inn mer av elvebreddene og få med øyene. Dermed vil broene gå
over biter av elva. Hvis disse elve-bitene er små nok kan waterway 
brukes.  "stream" er en bekk - for liten til å kalles elv. En bekk
er ofte ikke større enn at man kan hoppe over.

Helge Hafting


More information about the kart mailing list