[NUUG kart] På tide å rydde skiløypene i Bymarka, Trondheim?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sun Jun 22 22:10:37 CEST 2008


On Sun, Jun 22, 2008 at 09:31:00PM +0200, Bjorn Munch wrote:
> Dette er ikke helt uproblematisk.  Det viser seg nemlig at mkgmap, som
> konverterer OSM til Garmin-format, ikke tar "rene" skiløyper.
> 
> Jeg fant ut av dette idag da jeg tracket en "ny" sti som gikk opp til
> en lysløype. Lysløypa var gjort om til "ren" skiløype altfor tidlig
> (korrigert nå), så jeg skjønte ikke bæret fordi den ikke var på
> kartet.

Vennligst ikke tag noe som sti bare for å få det til å vises med en
renderer, det er sikkert mulig å få mkgmap til å ta med ting tagga som
skiløyper også.

> Kanskje vi bør me om å få "vintermodus" til mkgmap? :-)

Eller bare sette seg ned å finne ut hvor stylesheetet dens ligger og
modifisere det.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080622/9100d5e6/attachment.bin 


More information about the kart mailing list