[NUUG kart] På tide å rydde skiløypene i Bymarka, Trondheim?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sun Jun 22 22:54:22 CEST 2008


On Sun, Jun 22, 2008 at 10:30:59PM +0200, Einar Ryeng wrote:
> Hei,
> 
> On Sun, Jun 22, 2008 at 09:31:00PM +0200, Bjorn Munch wrote:
> > 
> > Jeg fant ut av dette idag da jeg tracket en "ny" sti som gikk opp til
> > en lysløype. Lysløypa var gjort om til "ren" skiløype altfor tidlig
> > (korrigert nå), så jeg skjønte ikke bæret fordi den ikke var på
> > kartet.
> 
> > Kanskje vi bør me om å få "vintermodus" til mkgmap? :-)
> 
> Nå har jeg aldri satt mine ben i XSLT, men jeg ville gjettet at noe
> slikt er en triviell transform av dataene før de går inn i mkgmap.

Ser ut som det er enda enklere enn som så...
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Mkgmap/help/custom#The_map_features_file

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080622/691cc37d/attachment.bin 


More information about the kart mailing list