[NUUG kart] Klargjøre Oslo sentrum for sommeren

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon May 26 09:38:09 CEST 2008


On Fri, 2008-05-23 at 15:29 +0200, Gustav Foseid wrote:
> Jeg har kikket litt på kartet over Oslo sentrum. Her er det meste av
> gater på plass, men det mangler fortsatt ganske mange detaljer.
> Spesielt mangler det POIer som er turistrelatert og annen informasjon
> enn gater (parker/plasser, gangstier osv).
> 
> Er det noen som kunne tenke seg å være med på en dugnad på å dra
> kartet over Oslo sentrum opp på samme nivå som Trondheim eller
> Stockholm?

Jeg er gjerne med hvis noen står for å organisere, planlegge tid/sted
osv.

Oppskriften
på http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Micro_Mapping_Party er
kanskje ikke så dum?

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2227 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080526/998c52fd/attachment.bin 


More information about the kart mailing list