[NUUG kart] openstreetmap.no

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sat Nov 1 19:25:49 CET 2008


On Sat, Nov 01, 2008 at 05:26:01PM +0100, Petter Reinholdtsen wrote:
> [Vidar Gundersen]
> > er det noen av oss som har kontroll på openstreetmap.no?
> > kan denne (inntil noen vil gjøre mer ut av den) settes til å
> > videresende besøkende til
> > http://openstreetmap.org/?lat=65.2&lon=17.5&zoom=5
> > eller lignende?
> 
> Ja, eies av NUUG.  Se
> <URL:http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2008-May/thread.html#406>.

Hva skal til for å putte en hjemmeside der? Kan vi f.eks. sette opp en
vhost på nerdhaven, så kan jeg alltids fikse en enkel ting som det.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob+osm at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081101/324992b1/attachment.bin 


More information about the kart mailing list