[NUUG kart] NRK, DNT og turkart

Harald Holone harald.holone at hiof.no
Tue Nov 11 10:57:00 CET 2008


http://www.nrk.no/magasin/natur/1.6303857

Men hvem leverer kartdata?  Skal de plassere åpne værdata fra yr på
toppen av lukkede data fra kartverket? 

H.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081111/22bbfaf5/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list