[NUUG kart] Svenskegrensen

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Nov 17 23:18:40 CET 2008


2008/11/17 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com>

> I Trøndelag ligger svenskegrensen ca. 3-4km for langt vest. Se
> http://openstreetmap.org/?lat=63.02&lon=12.1749&zoom=13&layers=B000FTF
> hvor Storsylen faktisk ligger i Norge (så vidt det er). Nord/sør
> forskyvning er det vel kasnkje også. Det jeg funderer på, er hvordan
> dette kan fikses. Dvs: Hvordan skaffe pålitelige data som er mer
> korrekt enn CIA sine. Har ikke akkurat lyst til å foreta en massiv
> pararlellforskyvning sånn etter hva jeg tror er rett, heller. Noen
> idéer?


Offentlighetsloven og kreve innsyn i grenseoppgangen mellom Norge og
Sverige? Den burde falle godt innenfor åndsverksloven §9.

Mener å huske at UD er rette instans, men jeg klarer ikke å finne igjen
referansene nå.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081117/a1c9f8dd/attachment.html 


More information about the kart mailing list