[NUUG kart] Nok et skip på grunn i kjent farvann

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Nov 19 14:17:18 CET 2008


[Petter Reinholdtsen]
> Lurer på om denne ulukken også kunne vært unngått hvis oppdaterte
> elektroniske draft var tilgjengelig uten bruksbegrensninger, slik at
> alle skip svært rimelig kunne holdt seg med oppdaterte kart.

I følge
<URL: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2778406.ece > var
i hvert fall noen av papirkartene ikke oppdaterte i september.

Personlig tror jeg noen ulykker langs norskekysten hadde vært unngått
hvis oppdaterte elektroniske sjøkart var tilgjengelig for nedlasting
uten bruksbegrensninger.
 
Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list