[NUUG kart] Få ut pressemeldinger om OSM?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Oct 2 11:09:07 CEST 2008


OpenStreetmap.org for Norge blir stadig bedre, mer detaljert, og
dekker et stadig større område av Norge.  Dette tror jeg burde gjøres
kjent for flere, slik at vi trekker til oss flere bidragsytere og
dermed øker forbedringstakten.  En måte å gjøre det kjent er å sende
ut pressemeldinger (journalister er visst late og sitter mest og
venter på "nyheter").  Er det noen på lista som er interessert i å
forfatte slike?  De kan sendes ut i regi av NUUG, ala den vi sendte ut
i fjor, nå tilgjengelig fra
<URL:http://wiki.nuug.no/pressemelding/200708-osm-kart>.  NUUG sender
så ut til våre pressekontakter, ca. 80 epostadresser.

Jeg ser flere åpenbare tema for hver sine pressemeldinger:

 - Bergenskartet nesten komplett
 - Indre Oslo by nesten komplett
 - Stamveinettet nesten komplett

Hvis en slik pressemelding sendes ut hver uke, så vil flere bli kjent
med prosjektet, og forhåpentligvis ta kartene i bruk og/eller bidra
til å kartlegge nye områder.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list