[NUUG kart] Turkart seminar

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Fri Oct 3 15:07:28 CEST 2008


On Fri, Oct 03, 2008 at 03:03:39PM +0200, Gustav Foseid wrote:
> 2008/10/3 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
> 
> > Hva med å gjøre det til et medlemsmøte i NUUG Oslo og få det tatt opp
> > på video?
> >
> 
> Jeg synes kanskje det er litt dumt å utelukke de som ikke er NUUG-medlemmer,
> ihvertfall.

Standardteksten for informasjon om medlemsmøter begynner med følgende:
Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
gratis.

Ikke mange som er utelukket fra møtene...

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081003/2a592b61/attachment.bin 


More information about the kart mailing list