[NUUG kart] Et par mulige datakilder

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Oct 8 11:07:23 CEST 2008


Hei!

Et par mulige datakilder, som kanskje kan ha lisens som lar seg bruke i OSM:

Direktoratet for naturforvaltning
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=2624

Her er det ihvertfall oversikt over alle nasjonalparker o.l. Dette er data
som er en del av forskrifter (altså åndsverksloven §9), og burde helt fint
kunne brukes. Jeg er usikker på om de vil gi ut disse dataene elektronisk,
men det kan være verdt å spørre. Også de andre dataene har lisens som er
ganske fri, så det burde kanskje være mulig å få tillatelse til å bruke noe
av det. Alt er ikke like interessant, dog.


Norsk Polarinstitutt http://npweb.npolar.no/tema/1165397816.46

Jeg begynte å se på disse i forbindelse med at GNS-dataene (igjen) dukket
opp. Det er ikke noe copyright-informasjon på disse kartene, så jeg lurer
kanskje på om de er fritt tilgjengelige. Noen som vet sikkert? Kanskje er
ikke Svalbard det mest interessante området å kartlegge, så hade det jo vært
morsomt om det faktisk finnes frie, offentlige kartdata i Norge.


 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081008/b4636f5d/attachment.htm 


More information about the kart mailing list