[NUUG kart] Et par mulige datakilder

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Oct 8 11:35:45 CEST 2008


[Gustav Foseid]
> Det er ikke noe copyright-informasjon på disse kartene, så jeg lurer
> kanskje på om de er fritt tilgjengelige. Noen som vet sikkert?

Jeg antar du vet dette, men sier det likevel.  Fravær av
"copyright-informasjon" som du kaller det har ingenting å si for norsk
opphavsrett.  Alt åndsverk er beskyttet av opphavsrettsloven fra de er
skapt, med mindre ingen av unntakene gjelder for verket.
Anglo-amerikansk copyright har et annet grunnlag og regelsett enn
europeisk opphavsrett, der verk tidligere måtte merkes og registreres,
men dette tok slutt for mange år siden.  Nå gjelder også amerikansk
copyright uten merking og registrering.

Det trengs derfor sjekk mot f.eks. opphavsmann/-organisasjon for å
vite om noe er beskyttet av opphavsrettsloven eller ikke.  Og i
enkelte tilfeller vil en få beskjed om at et verk er beskyttet selv om
en ut fra lovverket kunne argumentere for at det ikke er det.  Da blir
det gjerne mat for jurister og advokater hvis en vil gå i mot
opphavets vilje.  Se forøvrig
<URL:http://news.slashdot.org/article.pl?sid=08/09/03/181251> for en
som gjør det med vilje for å tvinge igjennom åpning av offentlig
inforamsjon. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list